Impact: Fast Response

Projecties: Fast Response

Deze sectie is momenteel onder constructie terwijl ze bijgewerkt met nieuwe 2012 gegevens op te nemen. We verwachten de IMPACT gedeelte afgerond tegen het einde van januari.

Impact op de Fast Response Market

Potentiële jaarlijkse netto-inkomen door Market Share

FAST VRACHT: verwachte marktstructuur SAMENVATTING
 
 
MarktaandeelOmzetaandeelSchepenSP omzetSP ExpenseSP Netto InkomenWinst / Vessel
1% Aandeel1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Aandeel2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Aandeel3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Aandeel5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Aandeel6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Verwachte winst-en verliesrekening

FAST VRACHT: Verwachte RESULTATENREKENING
 
 
# Van Boten Deployed3061115213384
Marktaandeel0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
verkoop48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Bedrijfskosten-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Winstmarge26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Waardevermindering-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Rentebaten164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Rentelasten-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
De winst vóór belastingen18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Winstbelastingen-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Netto Inkomen12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Waardevermindering777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Rentebaten-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Rentelasten2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Winstbelastingen5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Netto Inkomen21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Verwachte Balans

FAST VRACHT: balansraming
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVA
Vlottende activa
Controleren / Sparen8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Debiteuren481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventaris91,000185,000348,000643,0001,157,000
Overige vlottende activa25,00025,00025,00025,00025,000
Totaal vlottende activa8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Vaste Activa
Kosten91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Netto vaste activa90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
TOTAAL ACTIVA99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
Passiva
Kortlopende verplichtingen
Accounts Payable220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Overige kortlopende schulden50,00050,00050,00050,00050,000
Totaal Kortlopende verplichtingen270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Langlopende schulden81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Totaal Passiva81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Billijkheid
Gewone aandelen500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Agioreserve4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Ingehouden winst12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Totaal eigen vermogen17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Geprojecteerde kasstroom

FAST VRACHT: geprojecteerde kasstroom
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Netto Inkomen12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Aanpassingen Netto Inkomen verzoenen
de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten:
Wijziging in:
Debiteuren-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Accounts Payable220,325232,149417,612789,8111,422,368
Overige vlottende activa-25,000----
Waardevermindering777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventaris-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Overige schulden50,000----
Netto kasstroom uit operationele activiteiten13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
INVESTERINGSACTIVITEITEN
uitrusting-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
LTD Leningen90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Equity Bijdragen5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend betalingen-----
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Netto liquide middelen verhoging voor periode8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Liquide middelen aan het begin van de periode-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Liquide middelen aan het einde van de periode8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Samenvatting