Impact: The Academy

Projecties: The Academy

Impact op de lokale Academy of Maritime Flight Markets

Potentiële jaarlijkse netto-inkomen door Market Share

Veronderstellingen
 
 
 
 
 
Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
poorten26140313475579
Boten (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilots2581,4023,1264,7505,787
Piloten / kwartaal653517821,1881,447
Klaslokalen11368
Instructeurs1491417

Verwachte winst-en verliesrekening

ACADEMIE VAN MARITIEME VLUCHT: Verwachte RESULTATENREKENING
 
# Van Studenten2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
verkoop5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Bedrijfskosten-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Winstmarge5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Waardevermindering-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Rentebaten149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Rentelasten-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
De winst vóór belastingen4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Winstbelastingen-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Netto Inkomen2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Waardevermindering30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Rentebaten-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Rentelasten108,675320,250525,875717,150892,675
Winstbelastingen1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Netto Inkomen4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Verwachte Balans

ACADEMIE VAN MARITIEME VLUCHT: balansraming
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVA
Vlottende activa
Controleren / Sparen7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Debiteuren53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventaris3,4507,10011,15015,20019,650
Overige vlottende activa25,00025,00025,00025,00025,000
Totaal vlottende activa7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Vaste Activa
Kosten3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Netto vaste activa3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
TOTAAL ACTIVA10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
Passiva
Kortlopende verplichtingen
Accounts Payable2,06410,07022,51934,47741,958
Overige kortlopende schulden50,00050,00050,00050,00050,000
Totaal Kortlopende verplichtingen52,06460,07072,51984,47791,958
Langlopende schulden3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Totaal Passiva3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Billijkheid
Gewone aandelen500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Agioreserve4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Ingehouden winst2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Totaal eigen vermogen7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Geprojecteerde kasstroom

ACADEMIE VAN MARITIEME VLUCHT: geprojecteerde kasstroom
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Netto Inkomen2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Aanpassingen Netto Inkomen verzoenen
de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten:
Wijziging in:
Debiteuren-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Accounts Payable2,0648,00612,44911,9577,481
Overige vlottende activa-25,000----
Waardevermindering30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventaris-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Overige schulden50,000----
Netto kasstroom uit operationele activiteiten2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
INVESTERINGSACTIVITEITEN
uitrusting-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
LTD Leningen3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Equity Bijdragen5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend betalingen-----
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Netto liquide middelen verhoging voor periode7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Liquide middelen aan het begin van de periode-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Liquide middelen aan het einde van de periode7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Samenvatting