Economic Impact: Maritime Aerodynamica

Projecties: Maritime Air Ontwerp en fabricage

Local Impact Van Design & Manufacturing

Potentiële jaarlijkse netto-inkomen door Market Share

D & M: verwachte marktstructuur SAMENVATTING
 
MarktaandeelBotenTotal ExpenseTotale opbrengstenNetto Inkomen
30,720,000,000
10% Aandeel1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
20% Aandeel2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
30% Aandeel3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Verwachte winst-en verliesrekening

D & M: Verwachte RESULTATENREKENING
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
verkoop123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Bedrijfskosten-90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000
Winstmarge32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Waardevermindering-52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097
G & A-16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000
Rentebaten288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Rentelasten-84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000
De winst vóór belastingen16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Winstbelastingen-4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465
Netto Inkomen11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Waardevermindering52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Rentebaten-288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980
Rentelasten84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Winstbelastingen4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Netto Inkomen15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Verwachte Balans

D & M: balansraming
 
 
 
 
 
 
VerwachteVerwachteVerwachteVerwachteVerwachte
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVA
Vlottende activa
Controleren / Sparen14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
Debiteuren1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
Inventaris4,00016,25031,50049,75059,000
Overige vlottende activa25,00025,00025,00025,00025,000
Totaal vlottende activa15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Vaste Activa
Kosten4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd Depr-52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931
Netto vaste activa3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Overige activa-----
TOTAAL ACTIVA19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
Passiva
Kortlopende verplichtingen
Accounts Payable900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Overige kortlopende schulden50,00050,00050,00050,00050,000
Totaal Kortlopende verplichtingen950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Langlopende schulden2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
Totaal Passiva3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Billijkheid
Gewone aandelen500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Agioreserve4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Ingehouden winst11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Totaal eigen vermogen16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Geprojecteerde kasstroom

D & M: geprojecteerde kasstroom
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Netto Inkomen11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Aanpassingen Netto Inkomen verzoenen
de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten:
Wijziging in:
Debiteuren-1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000
Accounts Payable900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Overige vlottende activa-25,000----
Waardevermindering52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Inventaris-4,000-12,250-15,250-18,250-9,250
Overige schulden50,000----
Netto kasstroom uit operationele activiteiten11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
INVESTERINGSACTIVITEITEN
uitrusting-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
LTD Leningen3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
LTD Paydowns-600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000
Equity Bijdragen5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend betalingen-----
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten7,400,00012,000,00011,000,0008,400,000-2,400,000
Netto liquide middelen verhoging voor periode14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Liquide middelen aan het begin van de periode-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Liquide middelen aan het einde van de periode14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

Samenvatting