naadloze Transport

Innovaties: De ITF

De International Transport Forum

Ter overweging bij de 2012 top op naadloze Transport

Achtergrond

De Raad van Advies is het International Transport Forum verband met de particuliere sector. Zijn mandaat is om strategische begeleiding te bieden aan het forum en zijn jaarlijkse top. Tijdens een bijeenkomst op 24 januari 2012 in Berlijn (Duitsland) de Raad van Advies gesproken over de 2012 Top thema "Seamless Transport: Het maken van verbindingen". De Raad van Advies is een aantal belangrijke kwesties die, volgens haar moet worden overwogen door de politieke besluitvormers, de industrie leiders een transport deskundigen tijdens hun beraadslagingen over 2-4 mei 2012 in Leipzig. Naar het oordeel van de Raad van Advies zullen zij de sleutel tot het verbeteren van connectiviteit in het vervoer op lokaal, regionaal en mondiaal niveau:

Integratie

Allianties tussen modi zijn de weg vooruit. Vervoerswijzen niet meer zien elkaar als concurrenten. In goederen-en personenvervoer, de vraag klanten werkt cross-modale netwerken en one-stop-oplossingen. Allianties en uitgebreid netwerk oplossingen die connectiviteit te verbeteren moet worden aangemoedigd en bevorderd. Efficiënte knooppunten zoals luchthavens en havens zijn van cruciaal belang voor het versterken van verbindingen in het vervoer op mondiaal niveau, in het bijzonder wanneer en waar schaalvoordelen push voor het verkeer consolidatie.

Consumenten

Beter is aangesloten, naadloze transportsystemen zijn wat vervoer klanten willen. Aanbieders die de meest aangesloten en geïntegreerde diensten zal een voorsprong op de concurrentie. De markt brengen van innovatieve mobiliteitsproducten moet worden aangemoedigd.

Technologie

De digitale revolutie is een spel-wisselaar voor transport. Beschikbaarheid van gegevens en communicatie-mogelijkheden aan het rijden bent veranderingen in de vraag en in het beheer van de mobiliteit. Ze zijn ook het creëren van nieuwe, vaak meer complexe, business modellen in het vervoer. Informatietechnologie moet worden behandeld als een integraal onderdeel van het vervoersbeleid.

Standaardisatie

Het gebrek aan internationale normen een belemmering vormt voor efficiënter vervoer. Ontbreken van internationale technische en regelgevende normen belemmeren grensoverschrijdend transport en de wereldwijde bevordering van de handel en de introductie van innovatieve technologieën, bijvoorbeeld elektrische mobiliteit of elektronische vrachtbrieven. Soms is het probleem niet creëren van gemeenschappelijke normen, maar de uitvoering van de bestaande internationale overeenkomsten.

Urbanisatie

Urbanisatie is een 21st eeuw megatrend en een belangrijke transport uitdaging. Steden zijn de krachtpatsers van de wereldeconomie, maar om die rol stadsvervoer te handhaven voor zowel passagiers als vracht dient te worden herzien. Stedelijke, regionale en interregionale vervoer moeten zich meer verbonden in werkelijk geïntegreerde netwerken om duurzaamheid, doelmatigheid en toegankelijkheid te realiseren voor iedereen.