Venture Philanthropy

Maatschappelijk verantwoord / Venture Philanthropy

AZIË

Wat is Venture Philanthropy

Core Model

Spectrum

EUROPA

Industry Data

De European Venture Philanthropy Association heeft haar allereerste volledige gegevens over de Venture Philanthropy industrie in Europa. De studie werd uitgevoerd door Kenniscentrum EVPA's Centre en zal worden uitgevoerd op jaarbasis. De belangrijkste resultaten zijn een VP-industrie rapport naar verwachting begin 2012 en benchmarking gegevens voor de deelnemende VP organisaties.

Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen van het onderzoek waaruit blijkt dat de komst van de leeftijd van de venture philanthropy in Europa met VP organisaties investeren meer dan € 1 BN sinds hun oprichting.

Venture Philanthropy in Europa

Als een ontluikende industrie VP wordt geïnvesteerd door een paar grote (€ 100m +) beleggers en vele kleine (<€ 10m) en medium (10-100m) beleggers die nog steeds worstelen om te overleven.

Wat is Venture Philanthropy

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt dat de investeringen criteria van VP organisaties is gericht op maatschappelijke rendement. Deze organisaties vooral te zoeken voor maatschappelijke impact slechts (50%) of maatschappelijke impact (38%). Als financieel rendement worden verdiend, 68% include gebruiken voor herinvesteringen.

In betrekking tot financieringsbronnen, VP organisaties tonen een grote diversiteit met de middelen door stichtingen schenking inkomen (40%), PE, VC en hedge funds (23%), hoge networth individuen (17%) en de overige van bedrijven, stichtingen , overheden, institutionele beleggers, gerecycled rendement en inkomsten uit arbeid.

De studie laat zien hoe VP organisaties vooral investeren in jonge organisaties en zijn ook bereid om te investeren in start-ups. Deze organisaties meestal variëren van non-profit organisaties te for-profit organisaties met een sociale missie.

Doelgroepen van Venture Philanthropy

Wat is Venture Philanthropy

De bovenstaande grafiek toont de belangrijkste doelgroepen van VP organisaties. De meest voorkomende sectoren zijn Gezondheid (27%) en onderwijs (21%), maar veel andere gebieden komen in aanmerking (zoals milieu, huisvesting, cultuur, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening). De uiteindelijke begunstigden van VP investeringen zijn de zwaksten in de samenleving: jeugd & kinderen 18%, mensen die lijden aan armoede 14%, uitgeschakeld 11%, immigranten 10%, ouderen en vrouwen.

De gegevens over de bedrijfstak blijkt ook dat het merendeel van de investeringen worden gedaan in de binnenlandse (30%) of regionale (31%) markten, om de "hands on ondersteuning" te bieden van venture philanthropy, met zeer beperkte grensoverschrijdende financiering binnen Europa (4 %). De overige investeringen zijn gericht op de ontwikkelingslanden, vooral in Afrika (18%) en in Azië (10%).