Venture Philanthropy

Maatschappelijk verantwoord / Venture Philanthropy

AZIË

Wat is Venture Philanthropy

Core Model

Spectrum

EUROPA

Industry Data

De European Venture Philanthropy Association heeft haar allereerste volledige gegevens over de Venture Philanthropy industrie in Europa. De studie werd uitgevoerd door Kenniscentrum EVPA's Centre en zal worden uitgevoerd op jaarbasis. De belangrijkste resultaten zijn een VP-industrie rapport naar verwachting begin 2012 en benchmarking gegevens voor de deelnemende VP organisaties.

Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen van het onderzoek waaruit blijkt dat de komst van de leeftijd van de venture philanthropy in Europa met VP organisaties investeren meer dan € 1 BN sinds hun oprichting.

Venture Philanthropy in Europa

Als een ontluikende industrie VP wordt geïnvesteerd door een paar grote (€ 100m +) beleggers en vele kleine (<€ 10m) en medium (10-100m) beleggers die nog steeds worstelen om te overleven.

Wat is Venture Philanthropy

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt dat de investeringen criteria van VP organisaties is gericht op maatschappelijke rendement. Deze organisaties vooral te zoeken voor maatschappelijke impact slechts (50%) of maatschappelijke impact (38%). Als financieel rendement worden verdiend, 68% include gebruiken voor herinvesteringen.

In betrekking tot financieringsbronnen, VP organisaties tonen een grote diversiteit met de middelen door stichtingen schenking inkomen (40%), PE, VC en hedge funds (23%), hoge networth individuen (17%) en de overige van bedrijven, stichtingen , overheden, institutionele beleggers, gerecycled rendement en inkomsten uit arbeid.

De studie laat zien hoe VP organisaties vooral investeren in jonge organisaties en zijn ook bereid om te investeren in start-ups. Deze organisaties meestal variëren van non-profit organisaties te for-profit organisaties met een sociale missie.

Doelgroepen van Venture Philanthropy

Wat is Venture Philanthropy

De bovenstaande grafiek toont de belangrijkste doelgroepen van VP organisaties. De meest voorkomende sectoren zijn Gezondheid (27%) en onderwijs (21%), maar veel andere gebieden komen in aanmerking (zoals milieu, huisvesting, cultuur, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening). De uiteindelijke begunstigden van VP investeringen zijn de zwaksten in de samenleving: jeugd & kinderen 18%, mensen die lijden aan armoede 14%, uitgeschakeld 11%, immigranten 10%, ouderen en vrouwen.

De gegevens over de bedrijfstak blijkt ook dat het merendeel van de investeringen worden gedaan in de binnenlandse (30%) of regionale (31%) markten, om de "hands on ondersteuning" te bieden van venture philanthropy, met zeer beperkte grensoverschrijdende financiering binnen Europa (4 %). De overige investeringen zijn gericht op de ontwikkelingslanden, vooral in Afrika (18%) en in Azië (10%).

Azië filantropische Venture Network

Azië Venture Philanthropy Network

AVPN Achtergrond

De Aziatische Venture Philanthropy Network (AVPN) bouwt aan een levendige en hoge impact venture philanthropy gemeenschap over de regio Azië-Pacific. AVPN heeft meer dan 110 leden uit 18 landen en heeft een ledenlijst en de notering van Evenementen www.avpn.asia.

We stimuleren Venture Philanthropy in de bredere filantropische en sociale investeringen gemeenschappen en voorzien in specifieke netwerken en het leren diensten aan de behoeften van onze leden te ontmoeten.

AVPN is een non-profit organisatie gevestigd in Singapore met het lidmaatschap in de hele Aziatische regio. Wij worden ondersteund door subsidies, sponsors en partnerorganisaties.

We bouwen aan een cross-sector-netwerk waarin organisaties en individuen van financiën, het bedrijfsleven en de sociale sector. Onze leden zijn onder andere venture philanthropy organisaties (praktiserende leden) en geassocieerde deelnemingen die verschillende netwerken, expertise en ervaring te brengen.

Geassocieerde leden zijn onder andere private equity-managers, particuliere banken, vermogensbeheerders, andere financiële dienstverleners, professionele service bedrijven, familiebedrijven, corporaties door hun MVO-activiteiten, stichtingen, universiteiten en de overheid gerelateerde entiteiten.

Wij zijn de hub voor nieuws en evenementen gericht op venture philanthropy om van elkaar te leren en best practices te ontwikkelen. Door onze Kenniscentrum zullen we de ontwikkeling van beoefenaar gericht hulpmiddelen om de schaal van de praktijk van het Venture Philanthropy in Azië.

Ga naar www.avpn.asia om meer te leren en contact met ons op info [at] avpn.asia als u specifieke vragen.

We raden u aan te gaan met ons en ons vakgebied bouwactiviteiten ondersteunen door middel van sponsoring, subsidies, schenkingen, of samenvoegen als lid of partner organisatie.

Europese Filantropie Venture Association

European Venture Philanthropy Association

Over ons

WIE ZIJN WIJ

EVPA is een coöperatie die bestaat uit organisaties die geïnteresseerd zijn in of het beoefenen van venture philanthropy in heel Europa. Opgericht in 2004, de vereniging is een uniek netwerk van venture philanthropy organisaties en anderen inzetten voor de bevordering van hoge betrokkenheid creëren van subsidies en sociale investeringen in Europa. EVPA definieert Venture Philanthropy als een benadering om sterker voor te stellen deelnemingen organisaties op te bouwen met een maatschappelijk doel door hen te voorzien van zowel financiële als niet-financiële steun om hun maatschappelijke impact te vergroten.

Rijke schakering van vertegenwoordigers EVPA's omvat venture philanthropy fondsen, subsidiërende stichtingen, private equity firma's en professionele service bedrijven, filantropie adviseurs en business schools. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden uit 21 landen.

VISION

EVPA voorziet een Europese filantropische en sociale investeringsmarkt die een efficiënte financiering van NGO's en sociale ondernemingen in staat stelt in alle stadia van hun ontwikkeling, waar venture philanthropy een aanvulling op en versterking van andere vormen van financiering.

MISSIE

EVPA's missie is het bevorderen van de uitbreiding, de doeltreffendheid en de impact van venture philanthropy en sociale investeringen in Europa.

WAT WE DOEN

Om haar missie, EVPA te bereiken:

Biedt een forum voor Europa gevestigde onderneming filantropen om te netwerken, ideeën uit te wisselen en debat beste praktijken door middel van een jaarlijkse conferentie en andere online en offline bijeenkomsten.

Ondersteunt haar leden bij de uitvoering van hun venture philanthropy activiteiten door middel van workshops, bezoeken ter plaatse en onderzoek

De EVPA Kenniscentrum verzamelt gegevens van de bedrijfstak en produceert onderzoek naar beste praktijken, in kaart brengen van de toekomst van de onderneming filantropie en sociale investeringen en het faciliteren van de ontwikkeling ervan.

Voor meer informatie kijk dan op onze EVPA Inleiding.

VP Investors 'Intervention

Wat is Venture Philanthropy

Wat is Venture Philanthropy

De bovenstaande grafieken laat zien hoe niet-financiële steun is de sleutel tot investeringen. 58% van de deelnemingen (volgens de beleggers) overwegen niet-financiële steun belangrijker dan financiële steun, terwijl 27% rekening met zowel op hetzelfde niveau. Ook niet-financiële toegevoegde waarde ondersteuning kan vele vormen aannemen, van strategische consultancy en coaching aan marketing en bedrijfsvoering.

Tot slot het Kenniscentrum de eerste statistieken over de VP-industrie laten zien in Europa hoe VP werken actief en nauw samen met hun deelnemingen: driekwart van de respondenten met hun investeringen komt ten minste eenmaal per kwartaal en neem een ​​plank zitten, en 92% wil impact te meten .

De deelnemingen 'zelfredzaamheid en groei wordt dan beschouwd en gepland in de VP organisaties geplande exitstrategie (38% in alle investeringen en 34% op de meeste investeringen).

De ppt-presentatie is beschikbaar om te downloaden hier.

Voor meer informatie kunt u stay tuned voor de komende industrie rapport.